Przejdź do treści

Jak zostać operatorem podnośnika koszowego?

  • przez
jak zostać operatorem podnośnika koszowego

Podnośnik koszowy stanowi niezwykle wszechstronne narzędzie, znajdujące szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Dzięki swojej elastyczności i wielofunkcyjności, zwyżki stają się niezbędne przy wykonywaniu różnorodnych prac na różnych poziomach wysokości. Praca jako operator podnośnika koszowego może być nie tylko fascynująca, ale także satysfakcjonująca, choć równocześnie niesie ze sobą istotne wyzwania związane z odpowiedzialnością.

Aby móc profesjonalnie pełnić rolę operatora podnośnika koszowego, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Dlatego warto dowiedzieć się, jak przystąpić do kursu na zwyżki i jakie kwestie wziąć pod uwagę, decydując się na ścieżkę zawodową w roli operatora tego rodzaju sprzętu.

Operator podnośnika koszowego – czy to praca dla każdego?

Przed rozpoczęciem kursu operatora podnośnika warto zastanowić się czy ten zawód jest dla Ciebie. To praca dla osób, które lubią pracę w terenie, nie mają problemów z pracą zespołową, cenią różnorodność zadań. To nie tylko fascynująca ścieżka kariery. To także praca wymagająca odpowiedzialności i posiadania konkretnych predyspozycji. Najważniejsze umiejętności to:

  • brak lęku wysokości: Choć operator często pracuje na poziomie gruntu, sytuacje, gdzie konieczne jest podniesienie się na określoną wysokość, zdarzają się stosunkowo często.Osoba, która zmaga się z lękiem wysokości, nie powinna porywać się na pracę w zawodzie operatora podnośnika koszowego.
  • wysokie umiejętności prowadzenia pojazdów: Praca operatora podnośnika koszowego obejmuje nie tylko obsługę kosza, ale także precyzyjne manewrowanie pojazdem i umiejętność precyzyjnego ustawienia go w wymaganym miejscu. Tu nie ma miejsca dla kiepskich kierowców. Potrzebni są najlepsi kierowcy, którzy znakomicie radzą sobie z parkowaniem i manewrowaniem w najtrudniejszych sytuacjach.
  • troska o bezpieczeństwo i ostrożność: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być priorytetem dla operatora podnośnika koszowego. Przestrzeganie tych zasad wpływa nie tylko na uniknięcie ewentualnych kar od inspektorów, ale przede wszystkim na zapewnienie zdrowia i życia wszystkich osób pracujących w pobliżu podnośnika.

Aby rozpocząć kurs na operatora podnośnika koszowego należy spełnić następujące warunki:

  • pełnoletniość (ukończonego 18 roku życia),
  • wykształcenie przynajmniej podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych, w szczególności do pracy na wysokościach
  • prawo jazdy kat. B lub C będzie również istotne

Rozważenie tych aspektów przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na kurs pomoże Ci ocenić, czy praca jako operator podnośnika koszowego jest właściwym wyborem dla Twoich umiejętności i preferencji zawodowych.

Przeczytaj również: Wynajem podnośnika koszowego FAQ

Kurs na operatora podnośnika koszowego

Aby pracować jako operator podnośnika koszowego, konieczne są odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć poprzez zaliczenie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Przygotowanie do tych egzaminów umożliwiają specjalne kursy na zwyżki oferowane przez różnorodne ośrodki szkoleniowe. Przykładem takiego kursu jest szkolenie na podesty ruchome IP, które po jego ukończeniu uprawnia do obsługi różnego rodzaju podestów ruchomych, takich jak wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe czy przewoźne.

Część teoretyczna kursu obejmuje szeroki zakres informacji związanych z konstrukcją, obsługą oraz serwisowaniem podnośników koszowych. Natomiast część praktyczna skupia się na nauce obsługi tych urządzeń pod nadzorem doświadczonego instruktora, obejmując także wykonywanie konkretnych zadań, najczęściej na placu budowy. Ważne jest, aby zajęcia praktyczne odbywały się na klarownie oznaczonym terenie, przy użyciu urządzeń spełniających wszystkie normy dozoru technicznego oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu, w trakcie którego zawsze obecna jest komisja Urzędu Dozoru Technicznego danego regionu. Dodatkowo, istnieje opcja poddania się wcześniejszemu egzaminowi wewnętrznemu – treningowemu.

Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu na egzaminie, wydawane są bezterminowe uprawnienia, które potwierdzają zdolność do profesjonalnej obsługi podnośnika koszowego.

Jeśli jesteś już wykwalifikowanym operatorem podnośnika koszowego z uprawnieniami – sprawdź aktualne oferty pracy dla operatorów podnośników koszowych.

wynajem podnośników koszowych